Kategori: Ukategorisert

Ordinært Årsmøte 2022

Referat ordinært Årsmøte 2022Ordinært årsmøte for Granhaugåsen Grendelag er avholdt på Gladbakk aktivitetssenter. De som møtte opp fikk nybakt kringle og kaffe, og en hyggelig prat. Granhaugåsen Grendelag var 20 år i 2021, og styret håper vi kan få markert dette i løpet av sommeren. Vi har peilet oss ut uke 33. Har du noen…

Innkalling til ordinært Årsmøte 2022

Innkalling til ordinært Årsmøte 2022Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Granhaugåsen Grendelag Tid:            Torsdag 7. april 2022 Klokken 19:00Sted:          Gladbakk Aktivitetssenter, Kafeen Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til styret på e-post granhaugasen@gmail.com senest 24. mars 2022. Ordinære årsmøtesaker Dersom noen er forhindret i å møte, kan vedkommende…

Nytt fra styret i Granhaugåsen grendelag

Her kommer litt informasjon om hva som skjer i Granhauåsen Grendelag. – Nytt styre ble valgt på årsmøte, det nye styre består av følgende personer: Roy Kvamme (leder) Aud Lene Lilleulv Berg-Hansen (sekretær) Per Ivar Huus (kasserer) Tom Roger Gundersen (styremedlem) Odd Arild Dahlum (styremedlem) Bjørn Harald Kristiansen (Vara) – Utbygging av bekkedal B3Som flere…

Referat styremøte 3/2020

Dato: 1. juni 2020 kl. 20:00Sted: Microsoft teams Godkjenning innkalling og oppfølging Ny avtale ØRi AS – Gressklipping Gjerde på fellesområde Død bjørk på gravhaug Økonomistatus Lekeapparater friområde «3» Grendetreff / «Før-oktoberfest». Inn/ut post Eventuelt Fartsmåling Barn-leker skilt Se hele referatet her.Lignende informasjon finner du her.

Referat styremøte 2/2020

Dato: 7. mai 2020 kl. 20:00Sted: Microsoft teams Drift av Granhaugåsen Grendelag Dugnader Friområder / Lekeplasser Arrangementer Se hele referatet her.Lignende informasjon finner du her.

Vårdugnad

Dato: Torsdag 14. mai 2020 kl. 18:30 – 20Oppmøtested: Hovedlekeplass (ved krysset Granhauglia/Granhaugkroken) Rydde søppel Rake friområde ved bod Rake friområde ved Gustav Granhaugs veg 44-52 Rydde gravhaug for vegetasjon Rydde gravhaug for steiner som kan påvirke gressklipper Rake gress på friområder hvis nok mannskap De som har tar med: Rakerive/jernrive, trillebår Se hele innkalling…

Årsmøtereferat 2020

Dato: 1. mars 2020 kl. 18:00Sted: Gladbakk Aktivitetssenter, 2070 Råholt Innkalling godkjent enstemmig Årsberetning gjennomgått, godkjent enstemmig Regnskap gjennomgått, godkjent enstemmig 1 innkomne saker fra styret, 1 godkjent Budsjett 2020, godkjent enstemmig Arbeidsplan 2020, godkjent enstemmig Valg gjennomført Se hele referatet her.Lignende informasjon finner du her.

Dugnadsinnkalling

Dato: 13. mai 2019 kl. 18 – 20Oppmøtested: Friområde 2 (ved boden) Så gress på friområde 3 Så gress på stien Rydde området for søppel Rydde gravhaug for vegetasjon som står igjen fra i fjor Rydde gravhaug for steiner (så gressklipper kan benyttes) Rake gress på friområder Tette hull i asfalt Luke og snu and…

Innkalling styremøte 1/2019

Dato: 11. mars 2019 kl. 19:00Sted: Gustav Granhaugs veg 37 Referat, innkalling og oppfølging Konstituering av styret Dugnader Fartsreduserende tiltak Avtale ØRi Lekeapparater friområde 3 Oppfølging av årsmøtevedtak Fakturering Se hele innkalling her.Lignende informasjon finner du her.