Kategori: 2017

Endring av adkomstsvei til Granhauglia

Veien i Granhauglia vil bli anlagt som anleggsvei da det blir mye transport til og fra byggeområdet, i tillegg skal det legges nye rør i bakken til det nye feltet. Midlertidig adkomstvei til eksisterende boliger i Granhauglia vil anlegges på stien mellom Gustav Granhaugs veg 33/35 og Granhauglia 17/20. Omgjøringen av stien til vei vil…

Grendetreff 2017

Vi gjentar forårets samling og inviterer alle medlemmer i Granhaugåsen Grendelag til Grendetreff med en sosial sammenkomst og grilling. Se grendelagets Facebookside for mer informasjon om arrangementet og påmelding.

Ekstraordinært årsmøtereferat 2017

Dato: Torsdag 29. juni 2017 kl. 19:00 Sted: Gladbakk Aktivitetssenter, 2070 Råholt Innkalling godkjent enstemmig Utvidelse av grendelaget med 15 stemmer for og 3 imot 2 innkomne saker fra styret, begge godkjent Se hele referatet her. Lignende informasjon finner du her.

Ekstraordinært årsmøtedokument 2017

Fullstendig dokument til ekstraordinært årsmøte i Granhaugåsen Grendelag er nå tilgjengelig for nedlastning. Tid: Torsdag 29. juni 2017 kl. 19:00 Sted: Gladbakk Aktivitetssenter, Kantina Hele dokumentet med innkalling kan leses her. Lignende informasjon finner du her.

Innkalling ekstraordinært årsmøte 2017

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Granhaugåsen Grendelag. Tid: Torsdag 29. juni 2017 kl. 19:00 Sted: Gladbakk Aktivitetssenter, Kantina Dagsorden Åpning v/leder med registrering av stemmer Godkjenning av innkalling Valg av ordstyrer og referent Valg av 2 medlemmer for underskrift av protokoll Utvidelse av Granhaugåsen Grendelag Innkomne saker Hele innkallingen kan leses her. Lignende informasjon finner…

Innkalling styremøte 3/2017

Dato: 19. april 2017 kl. 20:00 Sted: Gustav Granhaugs veg 37 Referat og innkalling Status økonomi Veiovertakelse Banktilganger Dugnader Se hele innkalling her. Lignende informasjon finner du her.

Referat styremøte 2-2017

Dato: 14. mars 2017 kl. 20:00 Sted: Gustav Granhaugs veg 30a Referat og innkalling godkjent Styrets sammensetting, ny leder valgt Avtale ØRi AS signert og godkjent Grendelagets gressklipper beholdes Nøkkelboks kjøpes og monteres Banktilganger må ordnes Dugnader gjennomføres som før Arrangementer som oppsatt Vintervedlikehold – be om pris 1 år Postboks sies opp Se hele…

Innkalling styremøte 2/2017

Dato: 14. mars 2017 kl. 20:00 Sted: Gustav Granhaugs veg 30a Referat og innkalling godkjent Styrets sammensetting Avtale ØRi AS Grendelagets gressklipper Nøkkelboks Banktilganger Dugnader Arrangementer Vintervedlikehold Postboks Se hele innkalling her. Lignende informasjon finner du her.

Årsmøtereferat 2017

Dato: 6. februar 2017 kl. 19:00 Sted: Gladbakk Aktivitetssenter, 2070 Råholt Innkalling godkjent enstemmig Årsberetning gjennomgått, godkjent enstemmig Regnskap gjennomgått, godkjent enstemmig 4 innkomne saker fra styret, 3 godkjent 1 ikke godkjent Budsjett 2017, godkjent enstemmig Arbeidsplan 2017, godkjent enstemmig Valg gjennomført, 3 nye styremedlemmer Se hele referatet her. Lignende informasjon finner du her.

Årsmøtedokument 2017

Fullstendig dokument til ordinært årsmøte i Granhaugåsen Grendelag er nå tilgjengelig for nedlastning. Tid: Mandag 6. februar 2017 kl. 19:00 Sted: Gladbakk Aktivitetssenter, Møterommet Hele dokumentet med innkalling kan leses her. Lignende informasjon finner du her.