Kategori: 2016

Referat Styremøte 4/2016

Dato: 7. november 2016 kl. 20:00 Sted: Gustav Granhaugs veg 26 Referat og innkalling godkjent Ordinært årsmøte Veiovertakelse Gressklipping Julegrantenning Se hele referatet her. Lignende informasjon finner du her.

Innkalling styremøte 4/2016

Dato: 7. november 2016 kl. 20:00 Sted: Gustav Granhaugs veg 26 Referat og innkalling godkjent Ordinært årsmøte Veiovertakelse Evaluering gressklipping Julegrantenning Se hele innkalling her. Lignende informasjon finner du her.

Referat styremøte 3/2016

Dato: 23. august 2016 kl. 20:00 Sted: Gustav Granhaugs veg 26 Referat og innkalling godkjent Bankbytte gjennomført Ber om pris; lekeplasskontroll Gjenopptar kontakt veiovertakelse Gravhaugutstyr blir årsmøtesak Årsmøte 6. februar 2017 Julegrantenning 27. november 2016 Se hele referatet her. Lignende informasjon finner du her.

Innkalling styremøte 3/2016

Dato: 23. august 2016 kl. 20:00 Sted: Gustav Granhaugs veg 26 Referat og innkalling godkjent Økonomi Lekeplasskontroll Veiovertakelse Årsmøte Julegrantenning Se hele innkalling her. Lignende informasjon finner du her.

Grendetreff 2016

Dato: 20. august 2016 kl. 13:00 Sted: Lekeplassen Sosialt arrangement Grilling Styret i Granhaugåsen Grendelag inviterer sine medlemmer til Grendetreff på Lekeplassen den 20. august 2016 kl. 13:00 Se invitasjonen her.

Bankskifte

Granhaugåsen Grendelag har vedtatt å skifte bank fra DNB til Toten Sparebank på grunn av høye gebyrer og månedsavgift hos DNB. Bankbyttet er forsinket og siste del av kontingenten er svært forsinket. Faktura som forfaller 20.juni 2016 ankommer så snart konto klart til bruk.

Årsmøtereferat 2016

Dato: 8. februar 2016 kl. 19:00 Sted: Gladbakk Aktivitetssenter, 2070 Råholt Innkalling godkjent enstemmig Årsberetning gjennomgått, godkjent enstemmig Regnskap gjennomgått, godkjent enstemmig Innkommen sak fra styret, godkjent med 7 stemmer Budsjett 2016, godkjent enstemmig Valg gjennomført, Anders Alfarrustad nytt styremedlem Se hele referatet her. Lignende informasjon finner du her.

Styremøte Referat 1/2016

Dato: 26. januar 2016 kl. 19:30 Sted: Gustav Granhaugs veg 26 Referat og innkalling godkjent Årsmøte 8. februar kl. 19:00 Grillplass i regi av Akershus Fylkeskommune Avtale ØRi Minnegave Ordinært årsmøte: 08.02.16 kl. 19:00, Gladbakk Aktivitetssenter, Maurtua Se Årsmøtedokument her. Se hele referatet her. Lignende informasjon finner du her.

Innkalling ordinært årsmøte 2016

Komplett dokument til ordinært årsmøte i Granhaugåsen Grendelag. Tid: Mandag 8. februar 2016 kl. 19:00 Sted: Gladbakk Aktivitetssenter, Maurtua Agenda Konstituering av møte Årsberetning 2015 Regnskap 2015 Innkomne forslag Budsjett 2016 Valg Hele innkallingen kan leses her. Lignende informasjon finner du her.