Årsmøtereferat 2018

Dato: 5. februar 2018 kl. 19:00
Sted: Gladbakk Aktivitetssenter, 2070 Råholt

  • Innkalling godkjent enstemmig
  • Årsberetning gjennomgått, godkjent enstemmig
  • Regnskap gjennomgått, godkjent enstemmig
  • 3 innkomne saker fra styret, 3 godkjent
  • Budsjett 2017, godkjent enstemmig
  • Arbeidsplan 2017, godkjent enstemmig
  • Valg gjennomført

Se hele referatet her.
Lignende informasjon finner du her.