Innkalling styremøte 1/2018

Dato: 6. mars 2018 kl. 19:30
Sted: Gustav Granhaugs veg 37

 • Referat og innkalling
 • Styrets sammensetting
 • Skanning av storformat
 • Veiovertakelse
 • Kontingent-konto
 • Sosialt arrangement
 • Vintervedlikehold
 • Økonomi
 • Dugnad
 • Utbygging
 • Kurs

Se hele innkalling her.
Lignende informasjon finner du her.