Endring av adkomstsvei til Granhauglia

Veien i Granhauglia vil bli anlagt som anleggsvei da det blir mye transport til og fra byggeområdet, i tillegg skal det legges nye rør i bakken til det nye feltet. Midlertidig adkomstvei til eksisterende boliger i Granhauglia vil anlegges på stien mellom Gustav Granhaugs veg 33/35 og Granhauglia 17/20.

Omgjøringen av stien til vei vil påstartes innen svært kort tid.

Når Granhauglia igjen åpner for vanlig trafikk, vil stien settes tilbake så nært opprinnelig stand som mulig.