Ekstraordinært årsmøtereferat 2017

Dato: Torsdag 29. juni 2017 kl. 19:00
Sted: Gladbakk Aktivitetssenter, 2070 Råholt

  • Innkalling godkjent enstemmig
  • Utvidelse av grendelaget med 15 stemmer for og 3 imot
  • 2 innkomne saker fra styret, begge godkjent

Se hele referatet her.
Lignende informasjon finner du her.