Referat styremøte 2-2017

Dato: 14. mars 2017 kl. 20:00
Sted: Gustav Granhaugs veg 30a

  • Referat og innkalling godkjent
  • Styrets sammensetting, ny leder valgt
  • Avtale ØRi AS signert og godkjent
  • Grendelagets gressklipper beholdes
  • Nøkkelboks kjøpes og monteres
  • Banktilganger må ordnes
  • Dugnader gjennomføres som før
  • Arrangementer som oppsatt
  • Vintervedlikehold – be om pris 1 år
  • Postboks sies opp

Se hele referatet her.
Lignende informasjon finner du her.