Referat styremøte 3/2016

Dato: 23. august 2016 kl. 20:00
Sted: Gustav Granhaugs veg 26

  • Referat og innkalling godkjent
  • Bankbytte gjennomført
  • Ber om pris; lekeplasskontroll
  • Gjenopptar kontakt veiovertakelse
  • Gravhaugutstyr blir årsmøtesak
  • Årsmøte 6. februar 2017
  • Julegrantenning 27. november 2016

Se hele referatet her.
Lignende informasjon finner du her.