Årsmøtereferat 2016

Dato: 8. februar 2016 kl. 19:00
Sted: Gladbakk Aktivitetssenter, 2070 Råholt

  • Innkalling godkjent enstemmig
  • Årsberetning gjennomgått, godkjent enstemmig
  • Regnskap gjennomgått, godkjent enstemmig
  • Innkommen sak fra styret, godkjent med 7 stemmer
  • Budsjett 2016, godkjent enstemmig
  • Valg gjennomført, Anders Alfarrustad nytt styremedlem

Se hele referatet her.
Lignende informasjon finner du her.