Innkalling ordinært årsmøte 2016

Komplett dokument til ordinært årsmøte i Granhaugåsen Grendelag.
Tid: Mandag 8. februar 2016 kl. 19:00
Sted: Gladbakk Aktivitetssenter, Maurtua

Agenda

  1. Konstituering av møte
  2. Årsberetning 2015
  3. Regnskap 2015
  4. Innkomne forslag
  5. Budsjett 2016
  6. Valg

Hele innkallingen kan leses her.
Lignende informasjon finner du her.