Referat styremøte 1/2015

Dato: 14. januar 2015 kl. 19:30
Sted: Gustav Granhaugs veg 30A

  • Referat og innkalling godkjent
  • Årsmøte 9. februar kl. 19:00
  • Ikke mottatt pristilbud LED
  • Felles postkassesystem nedstemt
  • Klage til Eidsvoll Kommune

Ordinært årsmøte:
09.02.15 kl. 19:00, Gladbakk Aktivitetssenter, Maurtua
Meld inn din sak her.

Se hele referatet her.
Lignende informasjon finner du her.