Referat styremøte 5/2014

Dato: 26. november 2014 kl. 19:30
Sted: Gustav Granhaugs veg 26

  • Referat og innkalling godkjent
  • Årsmøte 9. februar kl. 19:00
  • Innhente pristilbud LED
  • Aksepterer tilbud, Gravhaug
  • Lufteluker i bod
  • Julegrantenning

Neste styremøte:
14.01.15 kl. 19:30, Gustav Granhaugs veg 30A

Se hele referatet her.
Lignende informasjon finner du her.