Hundefritt på lekeplasser

Grendelagets friområder er inngjerdet av hensyn til trafikksikkerheten. Enkelte tror da at det er fritt frem for å benytte lekeplassene som friområde for hunder, det er det ikke. Det legges igjen ekskrementer og utstyr til barn ødelegges.

Vi har nå montert skilt på våre friområder/lekeplasser. Vennligst respekter skiltet. Områdene er reservert for barn.

Vårdugnad

Dato: Torsdag 14. mai 2020 kl. 18:30 – 20
Oppmøtested: Hovedlekeplass (ved krysset Granhauglia/Granhaugkroken)

 • Rydde søppel
 • Rake friområde ved bod
 • Rake friområde ved Gustav Granhaugs veg 44-52
 • Rydde gravhaug for vegetasjon
 • Rydde gravhaug for steiner som kan påvirke gressklipper
 • Rake gress på friområder hvis nok mannskap

De som har tar med: Rakerive/jernrive, trillebår

Se hele innkalling her.
Lignende informasjon finner du her.

Innkalling ekstraordinært årsmøte

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Granhaugåsen Grendelag.
Tid: Onsdag 25. mars 2020 kl. 20:00
Sted: Bønsmoen skole, mediateket

(bruk hovedinngangen)

Dagsorden

 1. Åpning v/leder med registrering av stemmer
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Valg av ordstyrer og referent
 4. Valg av 2 medlemmer for signering av protokoll
 5. Valg av styremedlemmer
 6. Innkomne saker

Hele innkallingen kan leses her.
Lignende informasjon finner du her.

Dugnadsinnkalling

Dato: 13. mai 2019 kl. 18 – 20
Oppmøtested: Friområde 2 (ved boden)

 • Så gress på friområde 3
 • Så gress på stien
 • Rydde området for søppel
 • Rydde gravhaug for vegetasjon som står igjen fra i fjor
 • Rydde gravhaug for steiner (så gressklipper kan benyttes)
 • Rake gress på friområder
 • Tette hull i asfalt
 • Luke og snu and i fallområde huske/sklie
 • Rydde sti mellom Granhauglia og Lysaker

De som har tar med:
Rakerive, jernrive, spade, trillebår

Har noen en bensindrevet ryddesag med litt kraftig snor,
er disse hjertelig velkomne for litt ryddejobb!


Se hele innkalling her.
Lignende informasjon finner du her.