Om

Granhaugåsen Grendelag ble stiftet 25.07.2001 og har vært i ordinær drift siden. Grendelaget består av 90 medlemmer og har ansvaret for den daglige driften av fellesområder, tekniske installasjoner som gatebelysning og privat veinett.

Det arrangeres årlig juletrefest på boligfeltets lekeplass. Andre aktiviteter som gjennomføres etter vær og føre, er ski- og akedag. Det holdes årlig 2 dugnader; 1 vårdugnad og 1 høstdugnad. Boligfeltets fellesarealer vedlikeholdes av grendelagets medlemmer etter en liste som settes opp av styret.