Fullmaktskjema – Årsmøte

    FULLMAKT

    Jeg,
    gir herved

    fullmakt til å representere mitt medlemskap ved ordinært årsmøte i Granhaugåsen Grendelag, 993 132 829, Mandag 8. februar 2021 kl. 19:00 digitalt via Microsoft Teams.

    NB: Kun 1 fullmakt per medlem