Referat styremøte 3/2018

Dato: 27. september 2018 kl. 19:00
Sted: Gustav Granhaugs veg 37

 • Referat og innkalling godkjent
 • Entreprenør for vintervedlikehold må skaffes
 • Nytt boligfelt i Granhaugåsen Grendelag
 • Ønske nye medlemmer velkommen
 • Julegrantenning 2. desember kl. 16:00
 • Mulig et lite overskudd på økonomi
 • Øke styret med 1 medlem fra 2019
 • Dugnadsoppmøte særdeles dårlig
 • Neste møte: 22.november 2018 kl. 19:00

Se hele referatet her.
Lignende informasjon finner du her.

Referat styremøte 2/2018

Dato: 2. mai 2018 kl. 19:30
Sted: Gustav Granhaugs veg 37

 • Referat og innkalling godkjent
 • Trafikksikkerhet
 • Sjekk om Allkopi er ferdig
 • Sendes til Tinglysning
 • Sosialt arrangement gjennomføres ikke
 • Sjekke mulige entreprenører
 • Dato for forliksråd mottatt
 • Dugnadsliste opprettes snarest
 • Fortsette dialog med utbygger
 • Neste møte: 16.juni 2018 kl. 18:00

Se hele referatet her.
Lignende informasjon finner du her.

Referat styremøte 1/2018

Dato: 6. mars 2018 kl. 19:30
Sted: Gustav Granhaugs veg 37

 • Referat og innkalling godkjent
 • Styrets sammensetting, verv fortsetter
 • Sjekk Allkopi for skanning
 • Fortsette med overtakelsesprosessen
 • Kontopapirer underskrevet
 • Sosialt arrangement ønskes velkommen
 • Vintervedlikehold samarbeides med Nordbohus
 • Inkassosak oversendes forliksråd
 • Diverse dugnadsoppgaver. Plan lages.
 • Boenheter holdes utenfor
 • Kurs tas ikke. Internkontroll prioriteres
 • Neste møte: 2.mai 2018 kl. 19:30

Se hele referatet her.
Lignende informasjon finner du her.

Referat styremøte 2-2017

Dato: 14. mars 2017 kl. 20:00
Sted: Gustav Granhaugs veg 30a

 • Referat og innkalling godkjent
 • Styrets sammensetting, ny leder valgt
 • Avtale ØRi AS signert og godkjent
 • Grendelagets gressklipper beholdes
 • Nøkkelboks kjøpes og monteres
 • Banktilganger må ordnes
 • Dugnader gjennomføres som før
 • Arrangementer som oppsatt
 • Vintervedlikehold – be om pris 1 år
 • Postboks sies opp

Se hele referatet her.
Lignende informasjon finner du her.