Kategori: Årsmøte

Innkalling ekstraordinært årsmøte 2017

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Granhaugåsen Grendelag. Tid: Torsdag 29. juni 2017 kl. 19:00 Sted: Gladbakk Aktivitetssenter, Kantina Dagsorden Åpning v/leder med registrering av stemmer Godkjenning av innkalling Valg av ordstyrer og referent Valg av 2 medlemmer for underskrift av protokoll Utvidelse av Granhaugåsen Grendelag Innkomne saker Hele innkallingen kan leses her. Lignende informasjon finner…

Årsmøtereferat 2017

Dato: 6. februar 2017 kl. 19:00 Sted: Gladbakk Aktivitetssenter, 2070 Råholt Innkalling godkjent enstemmig Årsberetning gjennomgått, godkjent enstemmig Regnskap gjennomgått, godkjent enstemmig 4 innkomne saker fra styret, 3 godkjent 1 ikke godkjent Budsjett 2017, godkjent enstemmig Arbeidsplan 2017, godkjent enstemmig Valg gjennomført, 3 nye styremedlemmer Se hele referatet her. Lignende informasjon finner du her.

Årsmøtedokument 2017

Fullstendig dokument til ordinært årsmøte i Granhaugåsen Grendelag er nå tilgjengelig for nedlastning. Tid: Mandag 6. februar 2017 kl. 19:00 Sted: Gladbakk Aktivitetssenter, Møterommet Hele dokumentet med innkalling kan leses her. Lignende informasjon finner du her.

Innkalling ordinært årsmøte 2017

Komplett dokument til ordinært årsmøte i Granhaugåsen Grendelag. Tid: Mandag 6. februar 2017 kl. 19:00 Sted: Gladbakk Aktivitetssenter, Møterommet Dagsorden Åpning v/leder med registrering av stemmer Godkjenning av innkalling Valg av ordstyrer og referent Årsberetning Regnskap Budsjett Arbeidsplan Innkomne saker Valg Hele innkallingen kan leses her. Lignende informasjon finner du her.

Årsmøtereferat 2016

Dato: 8. februar 2016 kl. 19:00 Sted: Gladbakk Aktivitetssenter, 2070 Råholt Innkalling godkjent enstemmig Årsberetning gjennomgått, godkjent enstemmig Regnskap gjennomgått, godkjent enstemmig Innkommen sak fra styret, godkjent med 7 stemmer Budsjett 2016, godkjent enstemmig Valg gjennomført, Anders Alfarrustad nytt styremedlem Se hele referatet her. Lignende informasjon finner du her.

Styremøte Referat 1/2016

Dato: 26. januar 2016 kl. 19:30 Sted: Gustav Granhaugs veg 26 Referat og innkalling godkjent Årsmøte 8. februar kl. 19:00 Grillplass i regi av Akershus Fylkeskommune Avtale ØRi Minnegave Ordinært årsmøte: 08.02.16 kl. 19:00, Gladbakk Aktivitetssenter, Maurtua Se Årsmøtedokument her. Se hele referatet her. Lignende informasjon finner du her.

Innkalling ordinært årsmøte 2016

Komplett dokument til ordinært årsmøte i Granhaugåsen Grendelag. Tid: Mandag 8. februar 2016 kl. 19:00 Sted: Gladbakk Aktivitetssenter, Maurtua Agenda Konstituering av møte Årsberetning 2015 Regnskap 2015 Innkomne forslag Budsjett 2016 Valg Hele innkallingen kan leses her. Lignende informasjon finner du her.

Ordinært årsmøtereferat 2015

Referat fra ordinært årsmøte i Granhaugåsen Grendelag. Tid: Mandag 9. februar 2015 kl. 19:00 Sted: Bønsmoen Skole Agenda Konstituering av møte Årsberetning 2014 Regnskap 2014 Innkomne forslag Budsjett 2015 Valg Hele referatet kan leses her. Lignende informasjon finner du her.

Årsmøtedokument Ordinært årsmøte 2015

Komplett dokument til ordinært årsmøte i Granhaugåsen Grendelag. Tid: Mandag 9. februar 2015 kl. 19:00 Sted: Bønsmoen Skole Agenda Konstituering av møte Årsberetning 2014 Regnskap 2014 Innkomne forslag Budsjett 2015 Valg Hele innkallingen kan leses her. Lignende informasjon finner du her.