Hundefritt på lekeplasser

Grendelagets friområder er inngjerdet av hensyn til trafikksikkerheten. Enkelte tror da at det er fritt frem for å benytte lekeplassene som friområde for hunder, det er det ikke. Det legges igjen ekskrementer og utstyr til barn ødelegges.

Vi har nå montert skilt på våre friområder/lekeplasser. Vennligst respekter skiltet. Områdene er reservert for barn.

Innkalling ekstraordinært årsmøte

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Granhaugåsen Grendelag.
Tid: Onsdag 25. mars 2020 kl. 20:00
Sted: Bønsmoen skole, mediateket

(bruk hovedinngangen)

Dagsorden

  1. Åpning v/leder med registrering av stemmer
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Valg av ordstyrer og referent
  4. Valg av 2 medlemmer for signering av protokoll
  5. Valg av styremedlemmer
  6. Innkomne saker

Hele innkallingen kan leses her.
Lignende informasjon finner du her.