Innkalling ordinært årsmøte 2019

Innkalling til ordinært årsmøte i Granhaugåsen Grendelag.
Tid: Mandag 4. februar 2019 kl. 19:00
Sted: Gladbakk Aktivitetssenter, Gymsalen

Dagsorden

  1. Åpning v/leder med registrering av stemmer
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Valg av ordstyrer og referent
  4. Valg av 2 medlemmer for signering av protokoll
  5. Årsberetning
  6. Regnskap
  7. Budsjett
  8. Arbeidsplan
  9. Innkomne saker
  10. Valg

Hele innkallingen kan leses her.
Lignende informasjon finner du her.