Referat styremøte 3/2018

Dato: 27. september 2018 kl. 19:00
Sted: Gustav Granhaugs veg 37

 • Referat og innkalling godkjent
 • Entreprenør for vintervedlikehold må skaffes
 • Nytt boligfelt i Granhaugåsen Grendelag
 • Ønske nye medlemmer velkommen
 • Julegrantenning 2. desember kl. 16:00
 • Mulig et lite overskudd på økonomi
 • Øke styret med 1 medlem fra 2019
 • Dugnadsoppmøte særdeles dårlig
 • Neste møte: 22.november 2018 kl. 19:00

Se hele referatet her.
Lignende informasjon finner du her.

Referat styremøte 2/2018

Dato: 2. mai 2018 kl. 19:30
Sted: Gustav Granhaugs veg 37

 • Referat og innkalling godkjent
 • Trafikksikkerhet
 • Sjekk om Allkopi er ferdig
 • Sendes til Tinglysning
 • Sosialt arrangement gjennomføres ikke
 • Sjekke mulige entreprenører
 • Dato for forliksråd mottatt
 • Dugnadsliste opprettes snarest
 • Fortsette dialog med utbygger
 • Neste møte: 16.juni 2018 kl. 18:00

Se hele referatet her.
Lignende informasjon finner du her.

Årsmøtereferat 2018

Dato: 5. februar 2018 kl. 19:00
Sted: Gladbakk Aktivitetssenter, 2070 Råholt

 • Innkalling godkjent enstemmig
 • Årsberetning gjennomgått, godkjent enstemmig
 • Regnskap gjennomgått, godkjent enstemmig
 • 3 innkomne saker fra styret, 3 godkjent
 • Budsjett 2017, godkjent enstemmig
 • Arbeidsplan 2017, godkjent enstemmig
 • Valg gjennomført

Se hele referatet her.
Lignende informasjon finner du her.

Referat styremøte 1/2018

Dato: 6. mars 2018 kl. 19:30
Sted: Gustav Granhaugs veg 37

 • Referat og innkalling godkjent
 • Styrets sammensetting, verv fortsetter
 • Sjekk Allkopi for skanning
 • Fortsette med overtakelsesprosessen
 • Kontopapirer underskrevet
 • Sosialt arrangement ønskes velkommen
 • Vintervedlikehold samarbeides med Nordbohus
 • Inkassosak oversendes forliksråd
 • Diverse dugnadsoppgaver. Plan lages.
 • Boenheter holdes utenfor
 • Kurs tas ikke. Internkontroll prioriteres
 • Neste møte: 2.mai 2018 kl. 19:30

Se hele referatet her.
Lignende informasjon finner du her.

Innkalling ordinært årsmøte 2018

Komplett dokument til ordinært årsmøte i Granhaugåsen Grendelag.
Tid: Mandag 5. februar 2018 kl. 19:00
Sted: Gladbakk Aktivitetssenter, Trimrommet

Dagsorden

 1. Åpning v/leder med registrering av stemmer
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Valg av ordstyrer og referent
 4. Årsberetning
 5. Regnskap
 6. Budsjett
 7. Arbeidsplan
 8. Innkomne saker
 9. Valg

Hele innkallingen kan leses her.
Lignende informasjon finner du her.