Kategori: 2015

Referat styremøte 4/2015

Dato: 11. november 2015 kl. 19:30 Sted: Gustav Granhaugs veg 26 Referat og innkalling godkjent Årsmøte 9. februar kl. 19:00 Tilbud på vintervedlikehold 2015-2017 aksepteres Avtale Gravhaug signert ØRI AS får sommervedlikehold 2016 Ett VISA-kort sies opp grunnet kostnader Ordinært årsmøte: 09.02.15 kl. 19:00, Gladbakk Aktivitetssenter, Maurtua Meld inn din sak her. Se hele referatet her. Lignende informasjon finner…

Innkalling styremøte 4/2015

Dato: 11. november 2015 kl. 19:30 Sted: Gustav Granhaugs veg 26 Referat og innkalling godkjent Ordinært årsmøte Vintervedlikehold Avtale Gravhaug Vedlikehold Friområder Julegrantenning Innpost Se hele innkalling her. Lignende informasjon finner du her.

Ordinært årsmøtereferat 2015

Referat fra ordinært årsmøte i Granhaugåsen Grendelag. Tid: Mandag 9. februar 2015 kl. 19:00 Sted: Bønsmoen Skole Agenda Konstituering av møte Årsberetning 2014 Regnskap 2014 Innkomne forslag Budsjett 2015 Valg Hele referatet kan leses her. Lignende informasjon finner du her.

Årsmøtedokument Ordinært årsmøte 2015

Komplett dokument til ordinært årsmøte i Granhaugåsen Grendelag. Tid: Mandag 9. februar 2015 kl. 19:00 Sted: Bønsmoen Skole Agenda Konstituering av møte Årsberetning 2014 Regnskap 2014 Innkomne forslag Budsjett 2015 Valg Hele innkallingen kan leses her. Lignende informasjon finner du her.

Referat styremøte 1/2015

Dato: 14. januar 2015 kl. 19:30 Sted: Gustav Granhaugs veg 30A Referat og innkalling godkjent Årsmøte 9. februar kl. 19:00 Ikke mottatt pristilbud LED Felles postkassesystem nedstemt Klage til Eidsvoll Kommune Ordinært årsmøte: 09.02.15 kl. 19:00, Gladbakk Aktivitetssenter, Maurtua Meld inn din sak her. Se hele referatet her. Lignende informasjon finner du her.

Budsjett 2015

Budsjettet 2015 for Granhaugåsen Grendelag er klart. Totale utgifter for 2015 vil ligge på ca. kr. 86 625,-, som gir en kontingent på kr. 1550,- pr boenhet på ansvarsområdet til Granhaugåsen Grendelag. Førstkommende styremøte: 14.01.15 kl. 19:30, Gustav Granhaugs veg 30A Meld inn din sak her. Ordinært årsmøte: 09.02.15 kl. 19:00, Gladbakk Aktivitetssenter, Maurtua Meld inn din sak…