Bankskifte

Granhaugåsen Grendelag har vedtatt å skifte bank fra DNB til Toten Sparebank på grunn av høye gebyrer og månedsavgift hos DNB. Bankbyttet er forsinket og siste del av kontingenten er svært forsinket. Faktura som forfaller 20.juni 2016 ankommer så snart konto klart til bruk.

Årsmøtereferat 2016

Dato: 8. februar 2016 kl. 19:00
Sted: Gladbakk Aktivitetssenter, 2070 Råholt

 • Innkalling godkjent enstemmig
 • Årsberetning gjennomgått, godkjent enstemmig
 • Regnskap gjennomgått, godkjent enstemmig
 • Innkommen sak fra styret, godkjent med 7 stemmer
 • Budsjett 2016, godkjent enstemmig
 • Valg gjennomført, Anders Alfarrustad nytt styremedlem

Se hele referatet her.
Lignende informasjon finner du her.

Referat styremøte 4/2015

Dato: 11. november 2015 kl. 19:30
Sted: Gustav Granhaugs veg 26

 • Referat og innkalling godkjent
 • Årsmøte 9. februar kl. 19:00
 • Tilbud på vintervedlikehold 2015-2017 aksepteres
 • Avtale Gravhaug signert
 • ØRI AS får sommervedlikehold 2016
 • Ett VISA-kort sies opp grunnet kostnader

Ordinært årsmøte:
09.02.15 kl. 19:00, Gladbakk Aktivitetssenter, Maurtua
Meld inn din sak her.

Se hele referatet her.
Lignende informasjon finner du her.