Barn leker

Tidligere ble det sendt ut et skriv fra styret i Granhaugåsen Grendelag til samtlige postkasser som har vei i tilknytning til Gustav Granhaugs veg. Vi minner om at våren er i anmarsj og ungene har funnet frem sykler og andre lekesaker som gjerne brukes i veien.

Det eksisterer dessverre bilister som enten glemmer seg bort eller har det litt travelt, for mange kjører fort gjennom vårt ansvarsområde. Vi har ingen å miste!

Skjermbilde 2014-03-25 kl. 11.03.14

Referat styremøte 2/2014

Dato: 4. mars 2014 kl. 19:30
Sted: Gustav Granhaugs veg 30A

 • Referat og innkalling godkjent
 • Styrets sammensetting
 • Vårdugnad 7. og 8. mai kl. 18-20
 • Vedlikeholdsliste
 • Fremtidig utbygging
 • Utskiftning defekt belysning
 • Fremtidige vintervedlikeholdsavtaler
 • Bilkjøring gjennom boligfelt
 • Purring på manglende brev sendes
 • Inventarliste opprettes
 • Lekeapparater vurderes, søknad skrives

Se hele referatet her.
Lignende informasjon finner du her.