Referat styremøte 2/2014

Dato: 4. mars 2014 kl. 19:30
Sted: Gustav Granhaugs veg 30A

 • Referat og innkalling godkjent
 • Styrets sammensetting
 • Vårdugnad 7. og 8. mai kl. 18-20
 • Vedlikeholdsliste
 • Fremtidig utbygging
 • Utskiftning defekt belysning
 • Fremtidige vintervedlikeholdsavtaler
 • Bilkjøring gjennom boligfelt
 • Purring på manglende brev sendes
 • Inventarliste opprettes
 • Lekeapparater vurderes, søknad skrives

Se hele referatet her.
Lignende informasjon finner du her.

Referat 5/2013

Dato: 9. desember 2013 kl. 19:30
Sted: Gustav Granhaugs veg 26

 • Referat og innkalling godkjent
 • Mulig misforståelse, legges død
 • Sjekke ut trafikkspeil 180
 • Avventer videre med tanke på fremtiden
 • Defekte punkter skiftes til LED
 • Økonomien ligger godt an til budsjett
 • Årsmøte settes til Tirsdag 11/2 – 2014
 • Post gjennomgått
 • Eventuelt – Lage klarere dugnadsplaner

Hele referatet finner du her.