Bankskifte

Granhaugåsen Grendelag har vedtatt å skifte bank fra DNB til Toten Sparebank på grunn av høye gebyrer og månedsavgift hos DNB. Bankbyttet er forsinket og siste del av kontingenten er svært forsinket. Faktura som forfaller 20.juni 2016 ankommer så snart konto klart til bruk.

Årsmøtereferat 2016

Dato: 8. februar 2016 kl. 19:00
Sted: Gladbakk Aktivitetssenter, 2070 Råholt

  • Innkalling godkjent enstemmig
  • Årsberetning gjennomgått, godkjent enstemmig
  • Regnskap gjennomgått, godkjent enstemmig
  • Innkommen sak fra styret, godkjent med 7 stemmer
  • Budsjett 2016, godkjent enstemmig
  • Valg gjennomført, Anders Alfarrustad nytt styremedlem

Se hele referatet her.
Lignende informasjon finner du her.