Referat styremøte 4/2015

Dato: 11. november 2015 kl. 19:30
Sted: Gustav Granhaugs veg 26

  • Referat og innkalling godkjent
  • Årsmøte 9. februar kl. 19:00
  • Tilbud på vintervedlikehold 2015-2017 aksepteres
  • Avtale Gravhaug signert
  • ØRI AS får sommervedlikehold 2016
  • Ett VISA-kort sies opp grunnet kostnader

Ordinært årsmøte:
09.02.15 kl. 19:00, Gladbakk Aktivitetssenter, Maurtua
Meld inn din sak her.

Se hele referatet her.
Lignende informasjon finner du her.

Budsjett 2015

Budsjettet 2015 for Granhaugåsen Grendelag er klart.

Totale utgifter for 2015 vil ligge på ca. kr. 86 625,-, som gir en kontingent på kr. 1550,- pr boenhet på ansvarsområdet til Granhaugåsen Grendelag.

Førstkommende styremøte:
14.01.15 kl. 19:30, Gustav Granhaugs veg 30A
Meld inn din sak her.

Ordinært årsmøte:
09.02.15 kl. 19:00, Gladbakk Aktivitetssenter, Maurtua
Meld inn din sak her.

Se hele budsjettet her.
Relevant informasjon finner du her.