Referat styremøte 3/2018

Dato: 27. september 2018 kl. 19:00
Sted: Gustav Granhaugs veg 37

  • Referat og innkalling godkjent
  • Entreprenør for vintervedlikehold må skaffes
  • Nytt boligfelt i Granhaugåsen Grendelag
  • Ønske nye medlemmer velkommen
  • Julegrantenning 2. desember kl. 16:00
  • Mulig et lite overskudd på økonomi
  • Øke styret med 1 medlem fra 2019
  • Dugnadsoppmøte særdeles dårlig
  • Neste møte: 22.november 2018 kl. 19:00

Se hele referatet her.
Lignende informasjon finner du her.