Referat styremøte 2/2018

Dato: 2. mai 2018 kl. 19:30
Sted: Gustav Granhaugs veg 37

  • Referat og innkalling godkjent
  • Trafikksikkerhet
  • Sjekk om Allkopi er ferdig
  • Sendes til Tinglysning
  • Sosialt arrangement gjennomføres ikke
  • Sjekke mulige entreprenører
  • Dato for forliksråd mottatt
  • Dugnadsliste opprettes snarest
  • Fortsette dialog med utbygger
  • Neste møte: 16.juni 2018 kl. 18:00

Se hele referatet her.
Lignende informasjon finner du her.