Innkalling ekstraordinært årsmøte 2017

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Granhaugåsen Grendelag.
Tid: Torsdag 29. juni 2017 kl. 19:00
Sted: Gladbakk Aktivitetssenter, Kantina

Dagsorden

  1. Åpning v/leder med registrering av stemmer
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Valg av ordstyrer og referent
  4. Valg av 2 medlemmer for underskrift av protokoll
  5. Utvidelse av Granhaugåsen Grendelag
  6. Innkomne saker

Hele innkallingen kan leses her.
Lignende informasjon finner du her.