Innkalling styremøte 2/2017

Dato: 14. mars 2017 kl. 20:00
Sted: Gustav Granhaugs veg 30a

  • Referat og innkalling godkjent
  • Styrets sammensetting
  • Avtale ØRi AS
  • Grendelagets gressklipper
  • Nøkkelboks
  • Banktilganger
  • Dugnader
  • Arrangementer
  • Vintervedlikehold
  • Postboks

Se hele innkalling her.
Lignende informasjon finner du her.