Innkalling ordinært årsmøte 2017

Komplett dokument til ordinært årsmøte i Granhaugåsen Grendelag.
Tid: Mandag 6. februar 2017 kl. 19:00
Sted: Gladbakk Aktivitetssenter, Møterommet

Dagsorden

  1. Åpning v/leder med registrering av stemmer
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Valg av ordstyrer og referent
  4. Årsberetning
  5. Regnskap
  6. Budsjett
  7. Arbeidsplan
  8. Innkomne saker
  9. Valg

Hele innkallingen kan leses her.
Lignende informasjon finner du her.