Referat styremøte 4/2015

Dato: 11. november 2015 kl. 19:30
Sted: Gustav Granhaugs veg 26

  • Referat og innkalling godkjent
  • Årsmøte 9. februar kl. 19:00
  • Tilbud på vintervedlikehold 2015-2017 aksepteres
  • Avtale Gravhaug signert
  • ØRI AS får sommervedlikehold 2016
  • Ett VISA-kort sies opp grunnet kostnader

Ordinært årsmøte:
09.02.15 kl. 19:00, Gladbakk Aktivitetssenter, Maurtua
Meld inn din sak her.

Se hele referatet her.
Lignende informasjon finner du her.