Ordinært årsmøtereferat 2015

Referat fra ordinært årsmøte i Granhaugåsen Grendelag.
Tid: Mandag 9. februar 2015 kl. 19:00
Sted: Bønsmoen Skole

Agenda

  1. Konstituering av møte
  2. Årsberetning 2014
  3. Regnskap 2014
  4. Innkomne forslag
  5. Budsjett 2015
  6. Valg

Hele referatet kan leses her.
Lignende informasjon finner du her.