Årsmøtedokument Ordinært årsmøte 2015

Komplett dokument til ordinært årsmøte i Granhaugåsen Grendelag.
Tid: Mandag 9. februar 2015 kl. 19:00
Sted: Bønsmoen Skole

Agenda

  1. Konstituering av møte
  2. Årsberetning 2014
  3. Regnskap 2014
  4. Innkomne forslag
  5. Budsjett 2015
  6. Valg

Hele innkallingen kan leses her.
Lignende informasjon finner du her.