Innkalling ekstraordinært årsmøte

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Granhaugåsen Grendelag.
Tid: Onsdag 25. mars 2020 kl. 20:00
Sted: Bønsmoen skole, mediateket

(bruk hovedinngangen)

Dagsorden

 1. Åpning v/leder med registrering av stemmer
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Valg av ordstyrer og referent
 4. Valg av 2 medlemmer for signering av protokoll
 5. Valg av styremedlemmer
 6. Innkomne saker

Hele innkallingen kan leses her.
Lignende informasjon finner du her.

Dugnadsinnkalling

Dato: 13. mai 2019 kl. 18 – 20
Oppmøtested: Friområde 2 (ved boden)

 • Så gress på friområde 3
 • Så gress på stien
 • Rydde området for søppel
 • Rydde gravhaug for vegetasjon som står igjen fra i fjor
 • Rydde gravhaug for steiner (så gressklipper kan benyttes)
 • Rake gress på friområder
 • Tette hull i asfalt
 • Luke og snu and i fallområde huske/sklie
 • Rydde sti mellom Granhauglia og Lysaker

De som har tar med:
Rakerive, jernrive, spade, trillebår

Har noen en bensindrevet ryddesag med litt kraftig snor,
er disse hjertelig velkomne for litt ryddejobb!


Se hele innkalling her.
Lignende informasjon finner du her.

Innkalling ordinært årsmøte 2019

Innkalling til ordinært årsmøte i Granhaugåsen Grendelag.
Tid: Mandag 4. februar 2019 kl. 19:00
Sted: Gladbakk Aktivitetssenter, Gymsalen

Dagsorden

 1. Åpning v/leder med registrering av stemmer
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Valg av ordstyrer og referent
 4. Valg av 2 medlemmer for signering av protokoll
 5. Årsberetning
 6. Regnskap
 7. Budsjett
 8. Arbeidsplan
 9. Innkomne saker
 10. Valg

Hele innkallingen kan leses her.
Lignende informasjon finner du her.

Referat styremøte 3/2018

Dato: 27. september 2018 kl. 19:00
Sted: Gustav Granhaugs veg 37

 • Referat og innkalling godkjent
 • Entreprenør for vintervedlikehold må skaffes
 • Nytt boligfelt i Granhaugåsen Grendelag
 • Ønske nye medlemmer velkommen
 • Julegrantenning 2. desember kl. 16:00
 • Mulig et lite overskudd på økonomi
 • Øke styret med 1 medlem fra 2019
 • Dugnadsoppmøte særdeles dårlig
 • Neste møte: 22.november 2018 kl. 19:00

Se hele referatet her.
Lignende informasjon finner du her.